2020-11-03 Avtalsinfo

Avtalet klart!

Efter tunga förhandlingar har vi nu ett avtal klart mellan Industriarbetsgivarna och Pappers. Avtalets totala värde är 5,4% och är på 29 månader.

Avtalet skrevs på idag kl 13 och innebär en löneökning från den 1 november med 797 kr/mån med ökad avsättning 0,3 % till deltidspensionsavsättning.

Från den 1 april 2022 ytterligare 724 kr/mån.
Från löneökningarna har kostnaden för tidigare (ner till 22 år) avsättning till avtalspension, dragits av.
De lokala förhandlingarna sker sedan efter samma förutsättningar som föregående avtal, krontalspåslag och en förhandlad ”stupstock” om 90-10 om man inte kommer överens.

”Vi har skrivit på ett avtal som vi inte är nöjd med. Vår motpart är inte intresserade av att förhandla när ”märket” är satt. Oavsett vilka argument vi har hänvisar vår motpart till det.” Pontus Georgsson.

Avtalet finns här


2020-11-01 Avtalsinfo
Märket är satt. Men vi är inte nöjda. Kl 15:20 går vi in i nya förhandlingar med Industriarbetsgivarna. Vi är långt ifrån färdiga!✊


2020-11-01 Avtalsinfo
Märket är satt. Men vi är inte nöjda. Kl 15:20 går vi in i nya förhandlingar med Industriarbetsgivarna. Vi är långt ifrån färdiga!✊

2020-10-31 Avtalsinfo
 Nu går vi in i slutfasen av förhandlingarna. 23:59 lördagen den 31 oktober löper vårt avtal ut och vi samlar krafterna för de sista manglingarna.✊

2020-11-01 Avtalsinfo.
Pappers förhandlingsdelegationen. Trots en tung natt kom vi inte hela vägen fram under gårdagens manglingar och vi har ännu inget avtal klart. Idag sitter vi åter igen vid förhandlingsbordet.

2020-10-27 Förhandlingar pågår