Styrelsen/Skyddsombud

Jörgen Wasberg
-Ordförande 
-Skyddsombud:OP2
0270-62108
Email

Jörgen Dreagert
-Vice ordförande
-Skyddsombud: Automation
Email

Peter Leijonmarck
-Kassör
-Styrelseledarmot
-Arbetsställets Huvudskyddsombud.
Email

Fredrik Eklöf
-Styrelseledarmot
-Vice Kassör

Email
 

Katarina Holmsten
-Styrelseledarmot
-Studieorganisatör

Email

Per Sjölin
-Styrelseledamot
-Huvudskyddsombud Underhåll
-Skyddsombud:Instrument
Email

Nicklas Zackrisson
-Styrelseledamot
-Sekreterare
-Skyddsombud:
Balhantering
Email

Frida Andersson
-Styrelsesuppleant


Email

Niklas Nordahl
-Styrelsesuppleant


Email

Skyddsombud

Urban Engblom
-Driftens Huvudskyddsombud
-Skyddsombud:OP1
Email

Linus Malmberg
-Skyddsombud:OP3
Email

Fredrik Backman
-Skyddsombud:OP4
Email

Magnus Westrin
-Skyddsombud:
Mekaniska. Byggavdelningen.
Förrådet.
Email

Martin Bodin
-Skyddsombud:OP4
Email

Revisorer

Mona Dehlin
-Sammankallande revisor

Helena Petterson
-Revisor