Styrelsen/Skyddsombud

Jörgen Wasberg
-Ordförande 
-Skyddsombud:OP2
0270-62188
Email

Jörgen Dreagert
-Vice ordförande
-Skyddsombud:
Hamn/Transport
-Skyddsombud: Automation
Email

Lennart Berg
-Styrelseledarmot
-Kassör
Email
 

Peter Leijonmarck
-Styrelseledarmot
-Arbetsställets Huvudskyddsombud.
Email

Katarina Holmsten
-Styrelseledarmot
-Studieorganisatör

Email

Mona Dehlin
-Sammankallande revisor

Helena Petterson
-Revisor

Skyddsombud

Urban Engblom
-Driftens Huvudskyddsombud
-Skyddsombud:OP1
Email

Per Sjölin
-Huvudskyddsombud Underhåll
-Skyddsombud:Instrument
Email

Nicklas Zackrisson
-Skyddsombud:
Balhantering
Email

Linus Malmberg
-Skyddsombud:OP3
Email

Fredrik Backman
-Skyddsombud:OP4
Email

Peter Norlin
-Skyddsombud:Elektriska
Email

Magnus Westrin
-Skyddsombud:
Mekaniska. Byggavdelningen.
Förrådet.
Email

Helena Söderlund
-Skyddsombud:Labb
Email