Allmänna anställningsvillkor
Gemensamma överenskommelser mellan samtliga parter inom massa- och pappersindustrin.
Läs avtalet här

Kollektivavtal
Ett kollektivavtal är ett skriftligt undertecknat avtal mellan fackförening och arbetsgivare/arbetsgivarorganisation om vilka anställningsvillkor som ska gälla på arbetsplatsen. Det gäller bland annat löner, lönesättning, ersättningar, arbetstider, ledigheter, semesterlön och annat som parterna enats om.
Läs avtalet här