20210422

Hur har vi det?  Mår vi bra?  Trivs vi?

Nu är enkät undersökningen stängd

April 2021
Hur har vi det?  Mår vi bra?  Trivs vi?
                    Nu är enkäten ute

Om du inte fåttt den kontakta Peter Leijonmarck tel 2189

April 2021

​​​​​​​Hur har vi det?  Mår vi bra?  Trivs vi?


Inom kort kommer Pappers AVD 106 skicka ut en enkät om trivseln på fabriken.
Idén med den är att Pappers får in bättre inblick hur det står till med arbetssituation för oss alla.

Varför??

Vi tycker inte att Brilliant undersökningen som företaget står för är tillräcklig.
Undersökningen är anonym och det är enbart Pappers som får resultatet. Vi hoppas kunna få till ett underlag för at kunna påvisa var det finnes problem. Då det finnes indikationer på att vissa sitter med skygglappar på samt att inte allt fungerar tillfredsställande!
 Det är viktigt att vi får ditt svar.

Hur?
Utskick via epost Rottneros håll koll Tack på förhand AVD 106
 

Mars 2021
Nomineringslista för Pappers Avd 106 Vallvik 2021


Ordförande – 2 år
Styrelseledamöter 2st – 2 år
Styrelsesuppleanter 3st – 1år
Revisorer 2st – 2 år
Revisorssuppleanter 2st – 2år
Styrelseelever 3st – 1år
Valberedning 2 st – 2år
Skyddsombud :
         OP5 1st  – 3år
         Lab  1st  – 3år
         OP3 1st  – 3år
         OP4 2st  – 3år

Är du intresserad? Eller vet du någon som passar för rollen?
Hör av dig till:
Stefan Hedman 073 – 079 12 69
eller
Marie Danielsson 070 – 624 84 21

Hör av dig senast 1:a April!

DU kommer väl på årsmötet!