Avtalspension


Avtalspensionen/tjänstepensionen, är en lön  vi avstått och som företaget betalar in till Fora, som de sedan skickar in till den förvaltaren som du har valt.

Hur mycket sätter bolaget av till  din avtalspension? Avsättningen ser ut så här för de som är över 25år

4,5 procent på lön upp till 7,5 ibb (Inkomstbasbelopp)
på lön som överstiger 7,5 ibb avsätts 30 procent

Observera att insättningen till avtalspension gäller på all lön